Perma Guard Agro
ul. Górna 22, 05-400 Otwock
pn - pt 8.00 - 16.00
sob - nieczynne

Zestaw bakteryjnego preparatu biologicznego z krzemowym stymulatorem wzrostu, który podwójnie wzmacnia i zabezpiecza roślinę.

Czym jest FungiZum Complex?

FungiZum Complex, to unikatowy zestaw dwóch preparatów organicznych zapewniających wzmocnienie roślin oraz ich wielostopniowe zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi, w tym kiły kapusty. FungiZum Complex można stosować również w rolnictwie ekologicznym.

FungiZum zapewnia maksymalną skuteczność symbiotycznych dla roślin bakterii Paenibacullus polymyxa DCF B/00052, które dbają o zabezpieczenie systemu korzeniowego przed organizmami chorobotwórczymi. Zestaw ten zapewnia roślinie wsparcie z zewnątrz i od wewnątrz.

Stymulator wzrostu ZumSil będący składnikiem FungiZumu Complex gwarantuje szybszy i silniejszy wzrost systemu korzeniowego roślin. Na szczególną uwagę zasługuje podwójne działanie obu preparatów w zakresie pobierania składników pokarmowych, które korzystając z różnych mechanizmów zwiększają znacznie pobierania azotu, fosforu i potasu.

Przeznaczenie

Zaleca się stosowanie FungiZum Complex we wszystkich uprawach roślinnych celem ich wzmocnienia oraz na plantacjach narażonych występowaniem chorób grzybowych, szczególnie tych atakujących system korzeniowy. Zawarte w preparacie bakterie mają zdolność rozkładu komórek organizmów patogennych. Jest to szczególnie pożądana cecha w przypadku roślin wrażliwych na działanie chorób odglebowych.

FungiZum Complex jest pomocny również w zakresie ograniczania porażenia zielonych częściach roślin, jak również owoców. Warto jednak mieć na uwadze stosowanie preparatu w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, najlepiej w pochmurne dni. Preparat stosuje się także w ramach przeciwdziałania rozwojowi takich grzybów, jak mączniaki, parchy, czy szara pleśń, a nawet kiła kapusty.

FungiZum Complex zapewnia

  • zabezpieczenie rośliny przed wieloma chorobami grzybowymi (wzmocnione działanie)
  • zwiększenie pobierania składników pokarmowych z gleby (wzmocnione działanie)
  • ograniczenie grzybów patogennych
  • ograniczenie liczby nicieni chorobotwórczych oraz mszyc
  • konkurencja z bakteriami patogennymi (zatem zmniejszenie ich liczebności)
  • ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Jak działa FungiZum Complex?

Bezpieczeństwo roślin

FungiZum, którego działanie spotęgowane jest ZumSilem, dba o bezpieczeństwo roślin od pierwszych dni wegetacji. Wszystko dzięki wspomnianym bakteriom Paenibacillus polymyxa DCF, które tworzą charakterystyczny biofilm wokół korzenia. Żyjące w nim bakterie wytwarzają chitynazę – enzym rozkładający chitynę – główny składnik komórek grzybów. Dzięki temu preparat skutecznie ogranicza występowanie wielu chorób grzybowych. Pozytywny efekt potęguje kwas ortokrzemowy (ZumSil), tworzący środowisko, w którym bakterie są znacznie bardziej skuteczne w zwalczaniu grzybów. Kwas ortokrzemowy wzmacnia również ściany komórkowe oraz podnosi wewnątrzkomórkową aktywność enzymatyczną, zwiększając przy tym wytwarzanie chitynazy. Ponadto, powstająca na powierzchni liści warstwa krzemionkowa dodatkowo utrudnia infekcje grzybowe.

FungiZum Complex pomaga również w walce z mszycami. Bakterie Paenibacillus polymyxa DCF B/00052 dostają się do środka mszyc drogą pokarmową. Namnażają się i powodują fermentację cukrów, które znajdują się w przewodzie pokarmowym szkodnika. W efekcie tego szkodnik ginie (np. mszyca).

Wzmocnienie roślin

FungiZum syntetyzuje wolny azot i przekształca go w formę dostępną dla roślin. Rozpuszcza kompleksy fosforu biologicznie związanego w resztkach glebowych, powodując lepszą jego dostępność. ZumSil również poprawia wykorzystanie przez roślinę azotu, fosforu i potasu, ale działa inaczej. Monomery kwasu ortokrzemowego (najmniejsze z możliwych związków krzemu) odblokowują unieruchomione w glebie fosfor i potas, zwiększając tym samym ich dostępność, nawet w niskim pH. Z azotem sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ krzem organiczny sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii Azotobacter. Bakterii, które syntetyzują wolny azot z powietrza. Wnoszą one spore ilości azotu do bilansu nawożenia roślin, a dzięki krzemowi jest ich więcej.

Jak stosować FungiZum Complex?

Sposób aplikacji będzie różny w zależności od problemu, któremu chcemy przeciwdziałać: działanie profilaktyczne, bądź interwencyjne.

FungiZum Complex, to świetne rozwiązanie, gdy sytuacja wymaga szybkiego działania i potrzebne jest „mocne uderzenie”. Dla osiągnięcia najlepszego efektu pierwszy zabieg zastosować doglebowo – na początku ruszania wegetacji, a następnie po ok. 2 tygodniach powtórzyć aplikację. Wówczas pozytywne skutki działania preparatu obejmą glebę, jak również rośliny uprawne. Jest aktywny, gdy średnia temperatura dobowa jest wyższa niż +10 stopni Celsjusza. Preparat najlepiej stosować w dni pochmurne, unikając bezpośredniej operacji słonecznej.

all