Perma Guard Agro
ul. Górna 22, 05-400 Otwock
pn - pt 8.00 - 16.00
sob - nieczynne

SiliTom łączy w sobie atuty AdeSilu i ZumSilu oddając do dyspozycji użytkownika wyjątkowo uniwersalne narzędzie.

Czym jest SiliTom?

Produkt powstały na bazie amorficznej ziemi okrzemkowej, aktywowanej monomerami kwasu ortokrzemowego. Łączy właściwości długo działającej formy krzemu AdeSilu oraz wyjątkowo szybko i łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego zawartego w ZumSilu.

Stymulator wzrostu SiliTom zawiera znaczne ilości krzemu w formie kwasu ortokrzemowego oraz krzemionki, otrzymywanych z amorficznej ziemi okrzemkowej. Szczegółowe informacje na temat działania naszego krzemu.

Przeznaczenie

Przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i plonowania roślin oraz jakości owoców.

Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie w warunkach stresu abiotycznego, spowodowanego niedoborem wody, silnym zakwaszeniem gleby, silną operacją słoneczną w okresie wzrostu owoców lub niskimi temperaturami w okresie wegetacji.

SiliTom zapewnia:

  • szybko i długo działającą formę krzemu,
  • wzmocniony efekt krzemu,
  • długo działającą formę krzemu dostępną dla roślin “od razu”.

Ciekawostki

Mieszanina aktywnego krzemu (SiliTom®) i nawozów fosforowych może zwiększyć wydajność nawożenia fosforem o 40-60%.

Jak stosować SiliTom?

Wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do użycia. Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wodą. Stosować dysze grubokropliste. Ciecz opryskową zużyć w ciągu kilku godzin po jej sporządzeniu.

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zachowując optymalne warunki przechowywania i transportu.

Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód powierzchniowych. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności, środków pierwszej pomocy i inne zasady postępowania zawiera karta charakterystyki.

Jak dawkować SiliTom?

Informacje użytkowe

SiliTom jest produktem sypkim, który można stosować w postaci zawiesiny lub posypowo. Bardzo dobrze miesza się z wodą, ale w trakcie stosowania należy włączyć mieszadło, aby przeciwdziałać osadzaniu się produktu.

all