Perma Guard Agro
ul. Górna 22, 05-400 Otwock
pn - pt 8.00 - 16.00
sob - nieczynne
0
Twój koszyk jest pusty
Carbohumic

Carbohumic

60,00 10497,60  cena brutto VAT 8%

CZYM JEST Carbohumic i JAK DZIAŁA?

CARBOHUMIC to gęsty ekstrakt humusowy pozyskiwany z węgla brunatnego. Zwarta w preparacie substancja organiczna występuje w postaci płynnej (kwasy humusowe, huminy) oraz stałej (węgiel aktywny, biowęgiel). CARBOHUMIC – będąc aktywnym składnikiem próchnicy – wpływa pozytywnie na strukturę gleby i podłoża, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, poprawia żyzność gleby i wpływa pozytywnie na wzrost i plonowanie roślin. Stosowany regularnie przyczynia się do poprawy żyzności gleby i podnoszenie poziomu próchnicy w glebie. Środek przeznaczony jest do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin.

Co więcej, preparat możemy stosować w celu poprawienia właściwości fizycznych gleb z uwagi na fakt, że zawarte w preparacie kwasy humusowe poprawiają ich strukturę; z jednej strony napowietrzają i rozluźniają gleby zwarte – wskutek czego składniki odżywcze i korzeń penetrują glebę swobodniej, a z drugiej konsolidują strukturę gleb lekkich, zapobiegając w efekcie przed utratą wody i wypłukiwaniem składników odżywczych.

PRZEZNACZENIE – GDZIE WYKORZYSTASZ CARBOHUMIC?

Preparat z powodzeniem można stosować w profesjonalnej produkcji ogrodniczej, rolnictwie, szkółkarstwie, a także do celów hobbystycznych – w ogrodach przydomowych i działkowych.
Świetnie nadaje się do nasadzeń zakładanych w wyjątkowo niekorzystnych warunkach klimatycznych bądź terenowych. Stosowany jest doglebowo przed założeniem upraw w celu poprawy i użyźniania podłoży i gleb – zwłaszcza zdegenerowanych i użytkowanych ekologicznie oraz pogłównie – dolistnie w okresie wzrostu i rozwoju roślin. Zalecany do moczenia – inkrustacji nasion, bulw i cebul a także bryły korzeniowej sadzonek i korzeni różnych grup roślin. Jest efektywny w pojemnikowych uprawach hydroponicznych w podłożach organicznych i gruntowych.

 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

INFORMACJE UŻYTKOWE o STOSOWANIU preparatu
Stopień filtracji produktu i przykładowe obszary zastosowania

1000 μm / 20 mesh

Jest to bazowa, tj. najmniej odfiltrowana wersja CARBOHUMICu –  w formie tzw. pulpy – z bardzo wysoką zawartością substancji organicznej, pochodzącego bezpośrednio z węgla brunatnego. Przeznaczona jest do stosowania poprzez konewki (działki, ogrody, rośliny domowe), beczkowozy (wszelkiego rodzaju uprawy polowe, dodatkowo z możliwością łączenia z mocznikiem lub gnojowicą), z węża, do lania bezpośrednio z mauzera itd. Innymi słowy z wykorzystaniem wszystkich narzędzi nawadniających, nieposiadających systemów filtrujących (lub po ich demontażu).

100 μm / 140 mesh

Wersja posiadająca zakres zastosowania dwóch poprzednich stopni filtracji, dodatkowo z możliwością wykorzystania np. w traktorach z opryskiwaczem z filtrami do przedziału 140 mesh / 100 µm. Zastosowanie tej wersji preparatu w systemach filtrujących z zakresu powyżej tego przedziału może skutkować ich zatkaniem.

80 μm / 187 mesh

Wersja najbardziej przefiltrowana, zawierająca zakres zastosowania wersji podstawowej i dwóch pośrednich, przeznaczona przede wszystkim dla specjalistów korzystających z profesjonalnych systemów nawadniających (typu linie kroplujące, opryskiwacze itp.) wyposażonych w dokładniejsze filtry. Odsianie produktu do tego stopnia praktycznie marginalizuje niemal w zupełności możliwość zapchania większości najdokładniejszych systemów filtrujących dostępnych na rynku.

Dawkowanie

TERMINY I DAWKOWANIE

Przed rozpoczęciem uprawy oraz po zakończonym sezonie uprawowym na glebach ubogich w próchnicę i składniki odżywcze rozprowadź za pomocą oprysku grubokroplistego roztwór CARBOHUMIC w ilości 40 – 100 l/ha w 2000 – 5000 l wody.

Szczególnym sposobem z dobrym efektem nawozowo- próchnicznym jest podanie doglebowe czy na użytki zielone CARBOHUMIC w połączeniu z gnojowicą w formie rozlewu grubokroplistego w stosunku 1:30.

Polanie pryzmy preparatem CARBOHUMIC o stężeniu max 4%, to poddanie obornika szybszej fermentacji, dzięki czemu następuje częściowa mineralizacja materii organicznej i zawężenie stosunku węgla do azotu (C:N).

Zastosuj CARBOHUMIC z roztworem saletrzano-mocznikowym lub preparatami bakteryjnymi np. FungiZum / FungiZum Complex na resztki pożniwne, by przyspieszyć procesy humifikacyjne zachodzące w glebie oraz rozkład resztek roślinnych. CARBOHUMIC potęguje działanie RSM i preparatów biologicznych, czyniąc je bardziej wydajnymi.

Zaprezentowane powyżej zalecenia są uniwersalnymi przykładami stosowania preparatu CARBOHUMIC, a swoiste przypadki w zależności od gleby, wody czy etapów produkcji mogą być odstępstwem od tych zaleceń. W razie wątpliwości związanymi z doborem właściwej dawki preparatu, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Należy zachować kolejność przygotowania roztworu; do 2/3 objętości wody opryskiwacza wlewamy gęsty ekstrakt CARBOHUMIC jednocześnie mieszając. Uzupełnić wodą zbiornik opryskiwacza przy włączonym mieszadle i tak sporządzonym roztworem wykonać niezwłocznie grubokroplisty oprysk gleby, a następnie kilkucentymetrową warstwę gleby przemieszać np. podczas siewu czy sadzenia.

Uwaga!

Nie należy rozpuszczać CARBOHUMIC w roztworach stężonych nawozów, środków ochrony, z dodatkiem olejów, kwasów, środków zmieniających odczyn i z udziałem saletry wapniowej.

Korzyści

Korzyści rolnicze/ogrodnicze/sadownicze ze stosowania preparatu Carbohumic:

 1. Przyśpiesza wegetację -plonowanie wcześniejsze nawet o ok. 10 dni.
 2. Skutecznie użyźnia i wzbogaca glebę w naturalne związki próchniczne i składniki mineralne.
 3. Zwiększa skuteczność środków owado-, chwasto i grzybobójczych.
 4. Poprawiają strukturę gleb lekkich jak i ciężkich.
 5. Umożliwiają lepszy rozwój systemu korzeniowego i efektywniejsze wykorzystanie nawozów.
 6. Sprzyja rozwojowi mikroorganizmów glebowych i regeneracji życia biologicznego.
 7. Produkt może być stosowany ze szczepami bakterii szczególnie polecany z preparatem FungiZum lub krzemowym ZumSil a także, RSM.

Korzyści ekonomiczne ze stosowania preparatu Carbohumic:

 1. Kwasy humusowe zawarte w preparacie chelatują składniki odżywcze i optymalizują odżywianie roślin.
 2. Umożliwiają znaczną redukcję nakładów na nawozy mineralne – nawet o 30%, gdyż zwiększają wykorzystanie N i P.
 3. Ograniczają nakłady na środki ochrony roślin.
 4. Redukują zapotrzebowanie na wodę nawet o 50%, szczególnie w przypadku gleb lekkich, gdyż ograniczają jej szybkie przenikanie poza strefę korzeniową roślin.
 5. Regularne stosowanie kwasów humusowych podnosi jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co bezpośrednio przekłada się na opłacalność upraw.
 6. Wzmacnia smak pozyskanych zbiorów.
 7. Zapewnia lepsze przechowywanie i odporność na uszkodzenia oraz trwałość w obrocie handlowym.

Korzyści ekologiczne ze stosowania preparatu Carbohumic:

 1. Zwiększa zawartości węgla organicznego.
 2. Ogranicza wymywanie składników pokarmowych z gleby.
 3. Przeciwdziała erozji (wodnej i powietrznej) gleb.
 4. Wspomaga system odpornościowy roślin, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na niekorzystne warunki pogodowe i stres biotyczny.
 5. Zawarty w preparacie węgiel aktywny ma właściwości antyseptyczne przez co ogranicza presję chorób i szkodników oraz ogranicza konieczność stosowania środków ochrony roślin ograniczając ich szkodliwy wpływ na środowisko.
 6. Przyśpiesza regenerację ekosystemu glebowego.
 7. Ogranicza pobieranie szeregu metali ciężkich szkodliwych dla rozwoju roślin i zwierząt. Wspomaga ochronę klimatu poprzez sekwestrację CO2.
 8. CARBOHUMIC jest preparatem dopuszczonym przez IUNG do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Dopuszczenie numer: NE/495/2019.

Ciekawostki

CO ZNAJDZIESZ W PREPARACIE CARBOHUMIC?

Leonardyt

Miękki mineraloid o szklistym połysku i barwie czarnej lub brązowej, którego pokłady towarzyszą pokładom miękkiego węgla brunatnego, lignitu – jest jego utlenioną formą. Jest najbardziej skoncentrowanym źródłem substancji humusowych (kwasy fulwowe, huminowe) i huminów dostępnym w przyrodzie, gdzie zawartość tychże substancji dochodzi nawet do 95%. Jego właściwości różnią się w zależności od miejsca wydobycia.

Węgiel organiczny

Zawartość węgla w materii organicznej stanowi w głównej mierze o żyzności gleby. Jest wskaźnikiem jej jakości oraz miernikiem oddziaływania człowieka na ekosystemy rolnicze i naturalne. Zawarty w glebie stanowi istotny wkład w globalny bilans tego pierwiastka. Najczęstszym źródłem węgla organicznego w glebie jest wnoszona doń nadziemna i podziemna biomasa roślin oraz masa organiczna wprowadzana w różnej postaci nawozów naturalnych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w formie kompostów, osadów ściekowych itp. Węgiel organiczny w glebie jest silnie reaktywnym składnikiem, pozostającym w dynamicznej równowadze ze środowiskiem.

Węgiel aktywny

Zwany też często węglem leczniczym. Oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i porowatości, a dzięki temu dużej zdolności do adsorpcji związków chemicznych z gazów i cieczy. Do głównych zastosowań węgli aktywnych należą usuwanie substancji zapachowych (choćby w połączeniu Carbohumicu z naturalnymi nawozami jak obornik czy gnojowica), odbarwianie, usuwanie substancji szkodliwych z roztworów, a nawet sekwestracja CO2 z gleby i powietrza. Dzięki porowatej strukturze węgiel aktywny jest zdolny do adsorpcji zanieczyszczeń zarówno organicznych, jak i nieorganicznych w jednym procesie.

Mikro i makroelementy

Węgiel brunatny jest zbilansowanym źródłem wielu bardzo cennych dla roślin składników mineralnych, w tym najważniejszego z pierwiastków biogennych tworzącego związki organiczne – węgla (C), ale także magnezu, wapnia, żelaza, siarki, boru, cynku, miedzi, manganu, molibdenu itd. pochodzenia organicznego, a więc dużo lepiej przyswajalnych przez rośliny. Regularne zaopatrywanie gleby w składniki odżywcze stanowi kluczowy aspekt w kontekście prawidłowego funkcjonowania roślin oraz całego środowiska glebowego.

all