Perma Guard Agro
ul. Górna 22, 05-400 Otwock
pn - pt 8.00 - 16.00
sb - nieczynne
SiliTom 1kg

SiliTom 1kg

SiliTom łączy w sobie atuty AdeSilu i ZumSilu oddając do dyspozycji użytkownika wyjątkowo uniwersalne narzędzie.

Czym jest SiliTom?

Produkt powstały na bazie amorficznej ziemi okrzemkowej, aktywowanej monomerami kwasu ortokrzemowego. Łączy właściwości długo działającej formy krzemu AdeSilu oraz wyjątkowo szybko i łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego zawartego w ZumSilu.

Stymulator wzrostu SiliTom zawiera znaczne ilości krzemu w formie kwasu ortokrzemowego oraz krzemionki, otrzymywanych z amorficznej ziemi okrzemkowej.

Przeznaczenie

Przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i plonowania roślin oraz jakości owoców.

Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie w warunkach stresu abiotycznego, spowodowanego niedoborem wody, silnym zakwaszeniem gleby, silną operacją słoneczną w okresie wzrostu owoców lub niskimi temperaturami w okresie wegetacji.

Krzem organiczny Perma-Guard Agro dostępny jest w postaci stymulatorów wzrostu AdeSil, ZumSil i SiliTom. Podstawowym budulcem dla wszystkich trzech jest amorficzna ziemia okrzemkowa najwyższej jakości. To sprawia, że dzielą one część pozytywnych właściwości. Wspomniana jakość bierze się m.in. z naturalnego, roślinnego pochodzenia ziemi okrzemkowej (jej źródłem są  skamieniałe pancerzyki słodkowodnych okrzemek Melosira Preicelanica).

SiliTom zapewnia:

  • szybko i długo działającą formę krzemu,
  • wzmocniony efekt krzemu,
  • długo działającą formę krzemu dostępną dla roślin “od razu”.

Cechy krzemu Perma-Guard Agro

Pełna gama biostymulatorów krzemowych Perma-Guard Agro obejmuje preparaty AdeSil, ZumSil i SiliTom. Każdy z nich ma swoje cechy charakterystyczne. Jednak podstawowym budulcem dla wszystkich trzech jest amorficzna ziemia okrzemkowa najwyższej jakości, która wpływa pozytywnie nie tylko na rośliny, ale i na glebę. A dokładniej…

  • rozwija system korzeniowy, a w konsekwencji zwiększa pobieranie składników pokarmowych oraz wody,
  • korzystnie oddziałuje na glebę odblokowując składniki pokarmowe oraz wspierając rozwój bakterii Azotobacter,
  • usprawnia gospodarkę wodną, delikatnie żelując wodę podnosi odporność na suszę oraz przymrozki
  • ogranicza działalność szkodników i chorób (skuteczna metoda w walce m.in. z mszycą czy tantnisiem krzyżowiaczkiem, a także zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi, jak szara pleśń czy mączniak)
  • intensyfikuje fotosyntezę zapewniając większy plon o lepszej jakości oraz dłuższej trwałości przechowalniczej

Krzem organiczny ma przede wszystkim szerokie działanie antystresowe. Przy czym biostymulatory Perma-Guard Agro działają zupełnie inaczej niż tradycyjna chemia rolnicza. Roślina suplementowana krzemem zmienia swój metabolizm i sama zaczyna produkować substancje, które pomogą jej w walce z patogenem.

Więcej informacji na temat ZumSilu na stronie produktowej: ZUMSIL oraz na naszym kanale YouTube.

Stosowanie

Jak stosować SiliTom?

Wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do użycia. Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wodą. Stosować dysze grubokropliste. Ciecz opryskową zużyć w ciągu kilku godzin po jej sporządzeniu.

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zachowując optymalne warunki przechowywania i transportu.

Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód powierzchniowych. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności, środków pierwszej pomocy i inne zasady postępowania zawiera karta charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Mieszanina aktywnego krzemu (SiliTom®) i nawozów fosforowych może zwiększyć wydajność nawożenia fosforem o 40-60%.

Dawkowanie

(tabeli etykiety SiliTomu)