SiliTom 1kg

Produkt powstały na bazie amorficznej ziemi okrzemkowej, aktywowanej monomerami kwasu ortokrzemowego. Łączy właściwości długo działającej formy krzemu AdeSilu oraz wyjątkowo szybko i łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego zawartego w ZumSilu.

 • zwiększa pobranie fosforu, potasu, wapnia i cynku
 • zmniejsza straty azotu
 • zwiększa efektywność nawożenia NPK o 10-15%
 • blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich
 • zmniejsza współczynnik transpiracji o ok. 20%
 • zwiększa efektywność fotosyntezy
 • zapewnia szybszy i bujniejszy rozwój roślin
 • podnosi odporność roślin na mechaniczne uszkodzenia przez szkodniki oraz na infekcje grzybicze
 • zwiększa plon i jego jakość (prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach badania rejestrowe dowiodły 32% zwyżki plonu papryki uprawianej w tunelu).

Czym jest SiliTom?

Produkt powstały na bazie amorficznej ziemi okrzemkowej, aktywowanej monomerami kwasu ortokrzemowego. Łączy właściwości długo działającej formy krzemu AdeSilu oraz wyjątkowo szybko i łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego zawartego w ZumSilu.

Stymulator wzrostu SiliTom zawiera znaczne ilości krzemu w formie kwasu ortokrzemowego oraz krzemionki, otrzymywanych z amorficznej ziemi okrzemkowej. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i plonowania roślin oraz jakości owoców. Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie w warunkach stresu abiotycznego, spowodowanego niedoborem wody, silnym zakwaszeniem gleby, silną operacją słoneczną w okresie wzrostu owoców lub niskimi temperaturami w okresie wegetacji. SiliTom powoduje zwiększenie wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych z nawozów (szczególnie fosforu i azotu).

Z poniższego filmu dowiesz się jak SiliTom, AdeSil i ZumSil zwiększają “bezpieczeństwo” roślin:

Mieszanina aktywnego krzemu (SiliTom®) i nawozów fosforowych może zwiększyć wydajność nawożenia fosforem o 40-60%.

Najważniejsze cechy SiliTomu

 • zwiększa pobranie fosforu, potasu, wapnia i cynku
 • zmniejsza straty azotu
 • zwiększa efektywność nawożenia NPK o 10-15%
 • blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich
 • zmniejsza współczynnik transpiracji o ok. 20%
 • zwiększa efektywność fotosyntezy
 • zapewnia szybszy i bujniejszy rozwój roślin
 • podnosi odporność roślin na mechaniczne uszkodzenia przez szkodniki oraz na infekcje grzybicze
 • zwiększa plon i jego jakość o ok. 20%
 • zawiera dwa nośniki krzemu – szybko i długo działającą
 • bogaty w ujemnie naładowane mikropory okrzemek – skutecznie zatrzymuje metale ciężkie
 • można go stosować doglebowo i nalistnie
 • ogranicza straty azotu
 • podnosi odporność na każdego rodzaju stres środowiskowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak SiliTom, AdeSil i ZumSil wzmacniają rośliny, obejrzyj poniższy materiał:

Stosowanie

Jak stosować SiliTom?

Wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do użycia. Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wodą. Stosować dysze grubokropliste. Ciecz opryskową zużyć w ciągu kilku godzin po jej sporządzeniu.

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zachowując optymalne warunki przechowywania i transportu.

Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód powierzchniowych. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności, środków pierwszej pomocy i inne zasady postępowania zawiera karta charakterystyki.

Dawkowanie

(tabeli etykiety SiliTomu)